Politické usporiadanie

12.59 Kniha ponúka analýzu politického usporiadania – vzťahov politickej moci, politického systému a politického procesu. Predkladaná teoretická analýza môže byť nápomocná nielen záujemcom politológie či právnych disciplín , ale aj z odboru filozofie , soc iológie a ďalších spoločensko-vedných disciplín.
Viac info

Vydavateľstvo: SamoAamm