Právo medzinárodných organizácií

38.28 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

Ucebnica približuje najvýznamnejšie aspekty skúmanej problematiky, od základných poznatkov cez historické súvislosti až po najvýznamnejšie medzinárodné vládne organizácie súcasnosti, doplnené inštitúciami a zoskupeniami charakterizujúcimi nadnárodnú spoluprácu. Poznatky uvedené v publikácii reflektujú aktuálne dianie a zmeny v oblasti medzinárodného práva a medzinárodných vztahov, predovšetkým s ohladom na jednotlivé medzinárodné organizácie a ich právne aspekty.
Viac info

Vydavateľstvo: C. H. Beck