Rastlinné spoločenstvá Slovenska 5. Travinno-bylinná vegetácia

16.15 

V piatom zväzku edície Rastlinné spoločenstvá Slovenska sú zahrnuté doterajšie výsledky syntaxonomickej revízie xerotermných trávnikov,lemových spoločenstiev nížinných a horských lúk a pasienkov, kríčkovitej vegetácie vresovísk a slanísk.V publikácií sa uvádza celkovo 118 asociácií, patriacich do 26 zväzkov, 16 radov a 8 tried. Opisy jednotlivých spoločenstiev obsahujú informácie o druhovom zložení a štruktúre, fenológií, vývoji, ekológií, syntaxonómií, rozšírení na Slovensku, vzácnosti a o stupni ohrozenosti.
Viac info

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV