Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín

18.05 

Publikácia ponúka v slovenskej aj ruskej verzii 21 príspevkov, venovaných dejinám Ruska, Slovenska a ich vzájomným vzťahom v 20. storočí. Slovenskí, ruskí i českí autori jednotlivých kapitol ponúkajú pestrý obraz slovensko-ruských a slovensko-sovietskych vzťahov v búrlivých dekádach posledného storočia. Okrem klasicky historických tém pôsobenia československých légií v Rusku počas a po I. svetovej vojne, cez vnímanie Sovietskeho zväzu v medzivojnovom období a v perióde II. svetovej vojny, až po vojenské a politické vzťahy v rokoch 1939-1945 či projekty typu Interkozmos, sú tu zastúpené aj témy z rusko-slovenských literárnych vzťahov.
Viac info

Vydavateľstvo: Múzeum Slovenského Národného Povstania