Rýchle fakty: Bolesti hlavy 2. vydanie

19.00 

Bolesti hlavy sú súčasťou bežnej praxe všeobecného lekára. Mnohí pacienti sa liečia sami, pritom bolesti hlavy môžu znamenať vážne ochorenie. Kontinuálne a prerušované záchvaty vyžadujú dôkladne vyšetrenie a adekvátnu liečbu. Väčšina posudzovania a liečby bolesti hlavy môže a mala by byť vykonávaná v rámci primárnej starostlivosti; iba pacienti, ktorí sú vážne postihnutí alebo nereagujú na liečbu, potrebujú špecializované odporúčanie na vyšetrenie. Ubezpečenie zdravých, ale znepokojených ľudí a správne vyšetrenie a liečba tých, ktorí sú chorí, sú dôležitými zložkami úlohy akéhokoľvek lekára. Kniha primárne určená všeobecným lekárom popisuje: *postupy používané pri hodnotení pacientov s bolesťou hlavy, *sumarizuje súčasné uvažovanie o patogenéze a hlavné charakteristiky manažmentu bežných foriem obmedzujúcich primárne bolesti hlavy. Súčasťou praktickej príručky sú: *prehľadné tabuľky, obrázky a schémy, *kľúčové body v každej kapitole. OBSAH Diferenciálna diagnostika Epidemiológia Klinické známky migrény a tenzných bolestí hlavy Mechanizmus vzniku migrény Náhle príčiny Akútna liečba Profylaktická liečba Chronické denné bolesti hlavy Klastrová bolesť hlavy Post-traumatická bolesť hlavy Budúce trendy Vývoj
Viac info

Vydavateľstvo: Raabe