Sémanticko-syntaktické a sociopragmatické osobitosti tlmočenia slovenského posunkového jazyka

10.50 

Dielo pod názvom Sémanticko-syntaktické a sociopragmatické osobitosti tlmočenia slovenského posunkového jazyka prvotne poukazuje na podstatu stavby a fungovania posunkového jazyka a na zákony tlmočenia tohto vizuálno-motorického jazykového systému. Súbežne má ambíciu slúžiť ako sociopragmatický orientátor pre záujemcov sprostredkovanej jazykovej komunikácie a návod na zlepšenie medziľudskej komunikácie.
Viac info

Vydavateľstvo: Belianum