Seznámení s Novou medicínou

11.12 

Základy zdravovedy budúcnosti: revolučné objavy o vzniku a priebehu širokej palety chorôb – od chrípky až po rakovinu. V tejto knihe František Nagy predstavuje Novú medicínu Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamera, ktorý pomocou ním objavených 5 biologických zákonov našiel príčiny chorôb v psycho-biologických konfliktoch. Prvýkrát v dejinách možno priradiť tému psychického konfliktu k určitému miestu v mozgu a súčasne k určitému orgánu. Každé ochorenie má dve fázy, pričom doterajšia medicína často považuje tieto dve fázy za dve rôzne choroby a nevidí ich zákonitú spojitosť. Zákonitosti, objavené Dr.med. Hamerom, umožňujú pochopiť príčinu každého ochorenia a presne predvídať jeho priebeh. Tým sa ujasňuje aj cesta k vyliečeniu. Podľa Novej medicíny je 97% prípadov rakoviny liečiteľných. Kniha je určená pre laickú verejnosť i ako prvá orientácia pre odborníkov. Nová medicína Dr. Hamera je presná a vedecky na každom prípade dokázateľná.
Viac info

Vydavateľstvo: Paprsky