Sí Učebnica talianskeho jazyka a kultúry + CD

9.98 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

Vybrali a vypracovali sme pre Vás 28 tém, veľká časť korešponduje s tými, s ktorými sa stretávame pri ústnych pohovoroch, či už sú súčasťou maturity, prijímacích skúšok na vysokú školu alebo štátnej jazykovej skúšky. Mnohé vychádzajú najmä zo súčasného kultúrno-spoločenského diania v Taliansku (rodina, vzťahy, médiá, reklama, multikulturalita atď.) a ako také prinášajú aktuálnu slovnú zásobu a nemálo neologizmov. Iné sa výberovo pokúšajú sprístupniť taliansku kultúru a tradície, umenie či literatúru a s nimi spojenú terminológiu. Toto všetko je v prílohe doložené množstvom fotografií a ďalšieho autentického materiálu. Väčšina lekcií je rozdelená do dvoch jazykových úrovní – B1 a B2 – , ktorým zodpovedajú vstupné texty a na ne nadväzujúce cvičenia. Obe úrovne sú bohaté na konverzačné podnety, ich cieľom je stimulovať schopnosť vyjadriť sa originálnym a tvorivým spôsobom k problému, opísať situáciu, zreprodukovať a interpretovať obsah prečítaného a pod. Cvičenia sú zamerané na špecifické gramatické javy, no hlavne na lexiku. S učebnicou sa dá pracovať v skupinách, ale aj individuálne, keďže k dispozícii je kľúč správnych riešení a v prípade vecných poznatkov zostáva možnosť kontroly na internete. K učebnici patrí aj CD s 27 nahrávkami, ich prepis nájdete tiež v prílohe. Obsah Unita 1 LA FAMIGLIA (B1) Unita 2 LA CASA DEGLI ITALIANI (B2) Unita 3 I GIOVANI (B1) Unita 4 RELAZIONI (B1) Unita 5 GLI ACQUISTI (B2) Unita 6 LA SALUTE (B2) Unita 7 LO SPORT (B1) Unita 8 I VIAGGI (B1) Unita 9 LA SCUOLA (B2) Unita 10 IL LAVORO (B1) Unita 11 DONNE IN CARRIERA (B1) Unita 12 L´ UOMO E LA NATURA (B2) Unita 13 SCIENZA E TECNOLOGIA (B1) Unita 14 MASS MEDIA (B2) Unita 15 LA PUBBLICITA (B2) Unita 16 FESTE E RICORRENZE (B1) Unita 17 LA CUCINA (B1) Unita 18 LA SOCIETA MULTICULTURALE (B2) Unita 19 LA CRIMINALITA (B2) Unita 20 GLI ITALIANI E IL TEMPO LIBERO (B1) Unita 21 MODELLI E IDOLI (B2) Unita 22 ARTE E CULTURA (B1) Unita 23 LETTERATURA (B1) Unita 24 I NEOLOGISMI (B2) Unita 25 GLI ESORDI DELLA MODA ITALIANA (B1) Unita 26 L´ITALIA (B2) Unita 27 LUOGHI E CITTA (B1) Unita 28 LA REPUBBLICA SLOVACCA CHIAVE – kľúč Vocabolario – slovník BIBLIOGRAFIA Appendice: Ascolto – príloha posluch Appendice: Foto e immagini – príloha obrázky
Viac info

Vydavateľstvo: Enigma