Školské výlety a exkurzie

10.26 

Cieľom publikácie je zosumarizovať ponuku atrakcií a vzdelávacích programov v múzeách, galériách a ďalších inštitúciách a vo vybraných zaujímavých lokalitách doma a v blízkom zahraničí, ktoré možno využiť pri organizovaní výletov a exkurzií a inšpirovať učiteľov zodpovedným prístupom osvedčenými organizačnými postupmi, tipmi či skúsenosťami s jednotlivými druhmi programov ako aj s ďalšími informáciami, ktoré uľahčia prepojenie oddychovej a vzdelávacej stránky školou organizovaných podujatí. Publikácia je určená celej inštitucionálnej základni systému regionálneho školstva ako praktická príručka pre zodpovednú a cielenú kreáciu školou organizovaných aktivít mimo školského prostredia.
Viac info

Vydavateľstvo: Wolters Kluwer