Skrytý význam Zjavenia II. zväzok

19.00 

Skrytý význam Zjavenia je bohatou tapisériou vzájomne popretkávaných tém, ktoré odhaľujú obrovskú archytepálnu moc mystickej vízie a duchovnej cesty sv. Jána transformovať ľudstvo. Táto kniha je syntézou nasledujúcich kľúčových tematických oblastí, dôležitých pre odhalenie skrytého významu knihy Zjavenie sv. Jána modernému čitateľovi. Mystické kresťanstvo Anjeli, archanjeli a ich vplyv na kolektívny a individuálny rozvoj Archetypálna psychológia a Apokalypsa Eneagram, kabala a štádiá vývoja osobnosti Spomienky na starodávne traumy a ich psychologický dopad na nás dnes Meditácia a návod na transformačnú cestu k seba-uvedomeniu Posvätný význam a liečivá moc drahých kameňov využívaných v biblických časoch Podstata duchovnej iniciácie a učeníctva Liečivé cvičenia pre fyzickú, emocionálnu, mentálnu a duchovnú dimenziu nášho vedomia Prepis súkromného rozhovoru s Daskalom o božskej láske Zjavenie sv. Jána, starobylý a mystický biblický rukopis, sa stáva významným praktickým sprievodcom pre moderné duchovné štúdium a prax. Je to úžasný, do hĺbky idúci, psychospirituálny materiál inšpirovaný učením cyperského mystika/liečiteľa Daskala a mystickým kresťanstvom, spojenie západného a východného prístupu k dosiahnutiu vyššieho vedomia.
Viac info

Vydavateľstvo: Pagoda