Slovenský maliar Jozef Ilečko

12.26 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

Publikácia je venovaná slovenskému maliarovi Jozefovi Ilečkovi v textoch jeho súčasníkov predstavuje čitateľovi komplexne maliarovu tvorbu i zaujímavý život. Publikácia pozostáva z dvoch častí. V prvej časti predstavuje Jozefa Ilečka ako maliara, grafika a ilustrátora a v druhej ako jedinečnú osobnosť slovenskej kultúry, okolo ktorej sa zoskupovali poprední slovenskí umelci, výtvarníci a spisovatelia. Texty publikácie sú zostavené z katalógov výstav, dobovej tlače a publikácií majstrových súčasníkov (J. Alexy, P. Ševčovič, Ľ. Hološka, R. Sloboda, V. Šikula, J. Mihalkovič, V. Šikulová …), doplnené o množstvo Ilečkových malieb a kresieb. Z dôvodu, že o tomto významnom maliarovi slovenskej moderny, príslušníkovi generácie 1909 – akademickom maliarovi Jozefovi Ilečkovi dodnes nebola publikovaná žiadna, ani menšia publikácia, ktorá by majstra slovenskej verejnosti predstavila, pokladá si OZ Modranská Beseda uskutočnenie tohto zámeru za veľký prínos pre celú slovenskú kultúru.
Viac info

Vydavateľstvo: Modranská Beseda