Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť

17.81 

Predkladaná publikácia obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa na túto tému konala 28. a 29. septembra 2017 v Konferenčnom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach v rámci XIII. Lubyho právnických dní organizovaných Nadáciou Štefana Lubyho a Právnickou fakultou Trnavskej univerzity.
Viac info

Vydavateľstvo: TU právnická fakulta