Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach

12.64 

Monografia Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach približuje profesiu sociálneho pedagóga v kontexte vývoja sociálnej pedagogiky u nás, ale aj v zahraničí. Takisto analyzuje osobnostné charakteristiky sociálneho pedagóga, jeho úlohy a funkcie a vymedzuje kompetenčný profil sociálneho pedagóga. Autorka analyzuje sociálno-výchovné pôsobenie sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach a takisto sa venuje monitoringu potrieb a problémov v práci sociálneho pedagóga v kontexte empirických zistení. Snahou autorky je poukázať na význam a opodstatnenie sociálneho pedagóga v školách. Monografia je určená pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení, odborným zamestnancom, ale aj ďalším záujemcom, ktorí chcú získať viac informácií o činnosti sociálneho pedagóga.
Viac info

Vydavateľstvo: Wolters Kluwer