Sociológia v skúmaní etnicity

10.45 

V roku 2004 sme ticho vstúpili do medzinárodného spoločenstva zvaného Európska únia. Mnohí z nás si naivne myslia, že týmto krokom automaticky zmiznú napätia medzi národmi a etnikami. Podľa niektorých prognóz však proces európskeho zjednocovania bude ďalej stupňovať tieto protirečenia a budúcnosť Európy bude závisiať práve na schopnosti riešiť jej pestrosť a mnohofarebnosť. Naviac, etnická a kultúrna tvár Európy, najmä v dôsledku narastajúcej migrácie, pravdepodobne v mnohom sa zmení. Práve preto je potrebné zaoberať sa touto témou, lebo doba, v ktorej sa uskutočňujú tieto radikálne sociálne a politické premeny, je poznamenaná akceleráciou procesov dotýkajúcich sa etnickej štruktúry spoločnosti……
Viac info

Vydavateľstvo: Oliva