Spřízněné duše a posvátná sexualita

14.61 Pôsobivé Božie posolstvo o láske. Tieto hlboko inšpiratívne texty a meditácie majú za cieľ otvoriť celú vašu bytosť Láske a dôvere, že sa dokážete spojiť s vašou spriaznenou dušou. Pokiaľ nie ste sami, vo väčšine prípadov je vašou spriaznenou dušou presne ten človek, s ktorým už ste – len treba “roztopiť” jeho srdce. Precíťte intenzívne slová tejto knihy a zažijete úžasnú premenu!
Viac info

Vydavateľstvo: Fontána