Stavba ciest a diaľnic

14.68 

Učebnica sa zaoberá základnými údajmi i poznatkami z praxe o vlastnostiach cestných stavebných materiálov a používaných technologických postupoch pri stavbe konštrukcií a objektov, ktorými sú : zemné teleso, podkladové vrstvy vozoviek, asfaltové vozovky a vozovky s cementobetónovým krytom. Samostatná kapitola je venovaná aj cestným objektom, akými sú oporné, zárubné a obkladové múry a priepusty. Údaje o základných vlastnostiach materiálov a opis technologických postupov majú všeobecnú platnosť, avšak technický rozvoj v technológiách a zavádzanie európskych technických noriem si vyžadujú aktualizáciu. Určená je študentom stavebných fakúlt.
Viac info

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo STU