Strašidlá Marxa

12.34 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

V každej krajine a v každej intelektuálnej debate sa vyskytujú celé davy tých, ktorí vyhlasujú smrť Marxa a marxizmu, víťazstvo nového svetového poriadku a staronových vízií sveta. Jacques Derrida ukazuje, že Marxove myšlienky a marxizmus sú mŕtve veľmi zvláštnym spôsobom: samotní vyhlasovatelia ich síce považujú za mŕtve, no zároveň sa ich boja, ustavične deklarujúc, že sa môžu vrátiť, že sú mŕtve, ale stále žijú. Ako strašidlá, prízraky, fantómy, duchovia, tiene, vracajúci sa mŕtvi, neškodní a vysmievaní, no zároveň paradoxne hroziví a nebezpeční. Derrida neanalyzuje iba zvláštny diskurz protivníkov marxizmu: ukazuje zároveň, ako sa u Marxa samotného prejavuje zvláštna štruktúra a plejády najrozličnejších duchov, tieňov, prízrakov a str ašidiel. Duch Marxa a marxizmu je veľmi zvláštna a fascinujúca figúra. Derrida nastoľuje aj problém intelektuálneho a politického dedičstva, zodpovednosti a dedičstva všeobecne. Čo z Marxa a marxizmu zostáva, musí zostať, a prečo? Prečo sa duch Mar xa nedá exorcizovať? Čo je to vlastne dedičstvo marxizmu a ako sa k nemu zodpovedne postaviť v súčasnosti? Jacques Derrida (1930 2004), francúzsky filozof, známy svojou dekonštrukciou klasických filozofických aj iných textov. Publikoval viac než 40 kníh a množstvo článkov a rozhovorov. Medzi jeho najznámejšie diela patria Gramatológia, Diseminácia, O duchu: Heidegger a otázka, Dar smrti, Politiky priateľstva a mnoho ďalších. Má veľký vplyv na súčasnú postštrukturalistickú a postmodernú filoz ofiu, ale aj na literárnu vedu a humanitné a sociálne vedy všeobecne.
Viac info

Vydavateľstvo: Európa