Strategický marketing

15.30 

Cieľom predkladanej publikácie je: – vysvetliť význam marketingového plánu a marketingovej stratégie pre efektívny podnikový manažment,- vymedziť úlohu zákazníckych a konkurenčných stratégií v procese budovania trhovej pozície podniku,- analyzovať procesy implementácie a kontroly marketingových plánov v podnikoch, – objasniť využitie nástrojov strategického marketingu v procese marketingového plánovania.
Viac info

Vydavateľstvo: Sprint