Štyri prsty tapíra

10.44 

V knihe nájdete desať päťčlánkových sérií z rubriky .veda z časopisu .týždeň. Dozviete sa množstvo odpovedí, okrem iného aj na tieto otázky: Ako sa dá odvážiť zemeguľa? Čo všetko sa dá dozvedieť z kúska kriedy? Ako ovplyvnil zemiak dejiny sveta? Sú neutrína rýchlejšie ako svetlo? Kedy a prečo bolo naše hlavné mesto centrom svetovej vedy? Prečo si nevážime alchýmiu? Na ktoré matematické problémy je vypísaná miliónová odmena? Ako vzniká pri prdení ten zvuk? Čo je a čo nie je Higgsov bozón? Kde sú mimozemšťania? Obsah: Päťkrát o zemeguli Meranie Zeme Päťkrát o amerických plodinách Päťkrát o vápniku Kolobeh vápnika vo Päťkrát o neutrínach Päťkrát o Viedni Päťkrát o nemožnostiach Päťkrát o problémoch tisícročia Päťkrát o výlučkoch Päťkrát o Higgsovom bozóne Päťkrát o všeličom
Viac info

Vydavateľstvo: W Press