Súborné dramatické dielo I.

15.20 

Divadelný ústav sa ako prvé vydavateľstvo vracia k pôvodnej Chalupkovej “kocúrkoviáde” z rokov 1830 – 1836. Chalupkove dramatické texty boli doteraz verejnosti známe len z neskorších vydaní, ktoré sám autor podstatne prepracoval a upravil. Vydanie obsahuje aj porevolučné komédie a “činohru” Dobrovoľníci, ktorá patrí k prvým odozvám na revolučné roky 1848/49 v našej dramatickej tvorbe a je doplnené podrobným poznámkovým aparátom a rozsiahlou štúdiou o európskych súvislostiach Chalupkovej tvorby. Publikácia tak unikátnym spôsobom dopĺňa a miestami i reviduje doterajšie poznatky a rehabilituje portrét nášho prvého klasického dramatika.
Viac info

Vydavateľstvo: Divadelný ústav