Svetové právne systémy

17.10 

Svetové právne systémy sa dlhodobo tešia veľkému záujmu študentov. Autorky obsahovú náplň predmetu spracovali pútavo. Z publikácie cítiť erudíciu a kvalifikovaný odborný jazyk. Považujem ju za potenciálne obohacujúce odborné čítanie nielen pre študentov práva, ale aj pre absolventov práva a dokonca aj pre iný odborný segment (napr. v kontexte niektorých sociologických otázok, religionistiky, dejín a pod.). prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. Obdobné spracovanie v monotematickej publikácii nie je v súčasnosti na slovenskom trhu odbornej právnickej literatúry k dispozícii a daná publikácia túto medzeru vypĺňa. Oceňujem a vyzdvihujem tému a zvolené zadanie spočívajúce v komparácii základných prvkov svetových právnych systémov. Je to prínos a obohatenie pre súčasnú slovenskú odbornú právnickú literatúru. Šírkou spracovania svetových právnych systémov na základe geografickom, ideologickom či náboženskom je predmetná publikácia v súčasnosti bezprecedentná. doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Viac info

Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka