Sypte!

17.01 

Vývoj a riešenie sporu o plnenie Zmluvy ´77 medzi SR a MR. Dvanásť rokov po uzavretí medzištátnej zmluvy – v máji 1989 Maďarsko pozastavilo a o niekoľko rokov neskôr úplne zastavilo plnenie zmluvy o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.
Viac info

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Kubko – Goral