Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2019

12.13 

Obľúbená praktická príručka pre účtovníkov, daňových poradcov, audítorov a podnikateľské subjekty prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva, zdravotného a sociálneho poistenia, pracovnoprávnych vzťahov, financií, ako aj daňovej politiky v Európskej únii. Rozmerom malá knižka v sebe ukrýva množstvo dôležitých informácií, ktoré sú usporiadané do prehľadných blokov. Výnimočnosť a obľúbenosť publikácie preveril čas a v portfóliu vydavateľstva Wolters Kluwer SR s. r. o. sa právom zaradila medzi najpredávanejšie tituly. V 14. vydaní príručky nájdete napríklad: • lehoty v daňovom konaní, • platenie preddavkov na daň z príjmov, • odpočítateľné a neodpočítateľné položky od základu dane, • odpisové skupiny, • nezdaniteľné časti základu dane, • registračnú povinnosť k DPH, určenie miesta zdaniteľného obchodu, • sadzby stravného pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách, • náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovnej ceste, • účtovú osnovu pre podnikateľov, • minimálnu mzdu a minimálne mzdové tarify, • prehľad poistných odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, • nemocenské a sociálne dávky, dôchodky, • prehľad judikatúry SD EÚ z daňovej oblasti, • mnoho ďalších dôležitých informácií.
Viac info

Vydavateľstvo: Wolters Kluwer