Tajomstvá mojej ulice

11.31 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

Rímsky tábor pod vaším domom? Konská železnica pred susedným dvorom? Stará bosorka na tenisových kurtoch? Bezhlavý muž pod oknami? Ohnivý kôň na zastávke autobusu? Záhady a tajomstvá starého Prešporka čakajú na odhalenie. Sedemnásť kapitol hravou for mou mapuje sedemnásť mestských častí, ich legendy a povesti, dejiny, zaujímavosti, erby, pôvodné názvy a ich vznik, slávnych obyvateľov, rozlohu, zvyky a osobitosti. PaeDr. Kristína Šudová-Tomčániová (1979, Bratislava) roku 2011 obhájila rigoróznu pr ácu na tému regionálne dejiny Bratislavy na Pedagogickej fakulte UK Tajomstvá mojej ulice je jej druhá kniha s touto tématikou. Je šťastne vydatá, má dve deti. V súčasnosti je na materskej dovolenke, píše rozprávky pre deti. Má rada históriu a Bratis lavu, preto sa väčšina jej príbehov odohráva práve tu.
Viac info

Vydavateľstvo: Marenčin PT