Teória jazyka a východiská sociálnych vied

23.75 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

Štúdie J. Habermasa uverejnené v zväzku Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns boli napísané v rokoch 1970 až 1982 a predstavujú východisko pre práce, ktoré uverejnil v 80. a 90. rokoch minulého storočia v oblasti teórie k omunikatívneho konania, diskurzívnej koncepcie etiky a diskurzívnej koncepcie práva. Význam týchto štúdii je daný predovšetkým tým, že bez nich nie je možné pochopiť hlavné dielo J. Habermasa: Teória komunikatívneho konania. Štúdie v uvedenom zväzku sú natoľko samonosné, že nepredpokladajú znalosť prác J. Habermasa zo 60. rokov minulého storočia. Zjednocujú pritom skúmania z oblasti sociológie, vývinovej psychológie, filozofie a teórie jazyka; z tohto dôvodu môže osloviť širšie publikum. Celý zv äzok je súčasťou pôsobenia J. Habermasa v oblasti tzv. teoretickej filozofie; z tejto oblasti neboli na Slovensku uverejnené žiadne jeho štúdie.
Viac info

Vydavateľstvo: Kalligram