Top trendy v obrábaní V. časť

12.30 

Z obsahu: * Fyzikálne technológie obrábania * Ultrazvukové obrábanie * Obrábanie vysokoenergetickým vodným lúčom * Elektrochemické obrábanie * Chemické obrábanie
Viac info

Vydavateľstvo: Media ST