Top trendy v obrábaní VI. časť

12.30 

V súčasnosti vystupujú do popredia nové požiadavky v oblasti trieskového obrábania kovov. Pozornosť je zameraná najmä na zlepšenie pracovných podmienok, zníženie zdravotného nebezpečenstva pre obsluhu strojov a uplatnenie nových výrobných postupov, materiálov a technológií. To znamená, že je potrebné znížiť spotrebu mastív, procesných kvapalín a ich nepriaznivý vplyv na životné prostredie…
Viac info

Vydavateľstvo: Media ST