Trhovisko na Žilinskej ulici

15.20 

Publikácia je interpretáciou skúsenosti konkrétneho miesta – trhoviska, ktoré tvorí neoficiálnu súčasť každodenného života jednej mestskej štvrte v Bratislave. Ide o skúsenosť individuálnu, ako aj kolektívnu, priblíženú cez vzťah návštevníkov k tomuto miestu, ako aj cez spoločné vedomie miesta, ktoré vyústilo do angažovania sa za jeho spracovanie. Vychádza ako súčasť dlhodobo realizovaného procesu iniciatívy Local Act s názvom Dizajn každodennosti, prostredníctvom ktorého chce iniciatíva prispieť k premýšľaniu o význame miesta v kontexte každodennej skúsenosti – vytvoriť impulzy a otvoriť priestor pre ďalšie prístupy, ktoré môžu rôznymi spôsobmi a na rôznych úrovniach spolupráce zlepšovať identifikáciu sa obyvateľov a používateľov s miestami, kde sa odohráva ich každodennosť a napomáhať tak formovaniu spoločnej mestskej skúsenosti.
Viac info

Vydavateľstvo: Local Act