Trianon

20.90 

Utváranie hraníc Slovenska po prvej svetovej vojne patrí ku kľúčovým témam slovenskej historiografie. Nešlo pritom len o vytýčenie hraníc nového štátu, veď proces ich utvárania bol spätý s vymanením sa slovenského národa spod maďarskej supremácie, vznikom Československa a vymedzením územia Slovenska a napokon aj jeho vstupom na medzinárodnú scénu. Komplexné spracovanie témy.
Viac info

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV