Účtovanie – zákony a predpisy

11.88 

– Zákon č. 431/2002 Z. z o účtovníctve s komentárom – Postupy účtovania v PÚ s komentárom – opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/23054/2002-92 – Postupy účtovania v JÚ – úplné znenie – opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74 – Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách – Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde – Slovník odborných pojmov Základné právne predpisy z oblasti účtovníctva a účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ a v PÚ. Obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve s komentovanými ustanoveniami k právnemu stavu 1. 1. 2018. Komentár je obohatený o riešenie prípadov z praxe. Publikácia je určená podnikateľom, účtovníkom ekonómom, daňovým poradcom a audítorom.
Viac info

Vydavateľstvo: Poradca s.r.o.