Účtovné súvzťažnosti 2020 – ZDP, DPH a Postupy účtovania po novelách

18.53 

Publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Sú v nej zapracované novely z pohľadu Zákona o účtovníctve, ZDP a DPH na rok 2020 V titule nájdete najčastejšie účtovné prípady z oblasti účtovania zásob, účtovania pohľadávok, záväzkov, zásady účtovania nákladov ale aj majetok z pohľadu dane z príjmov, náklady a výnosy z daňového pohľadu. Uvedené zákony sú zapracované so zmenami po ostatných novelách pre rok 2020: – Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov – Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Od 1.1.2020 aj okrem hmotného majetku podľa § 26 ods. 7 zákona o dani z príjmov poskytnutého na základe zmluvy o výpožičke, tzn. že požičiavateľ, ktorý nepoužíva tento hmotný majetok vypožičaný na základe zmluvy o výpožičke počas tohto obdobia na zabezpečenie svojho zdaniteľného príjmu (majetok používa vypožičiavateľ), nemusí prerušiť odpisovanie hmotného majetku, ktorým sú formy, modely, šablóny zatriedené do kódov Klasifikácie produktov 25.73.6, 28.92.4, ak ide o stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku, a kódov 28.96.1 a 25.73.5. Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok Účtová trieda 0 – Dlhodobý finančný majetok Účtová trieda 0 – Majetok z pohľadu dane z príjmov Účtová trieda 1 – Zásoby Účtová trieda 2 – Finančné účty Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky Účtová trieda 5 – Náklady Účtová trieda 5 – Náklady – z daňového hľadiska Účtová trieda 6 – Výnosy Účtová trieda 6 – Výnosy – z daňového hľadiska
Viac info

Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.