Veľký slovník rusko-slovenský slovensko-ruský

52.16 

OBSAH SLOVNÍKA: 1 360 strán, 94 000 hesiel, 74 000 príkladov, idiómov a fráz, 330 000 prekladov. Najväcší jednozväzkový obojstranný slovník Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súcasný písaný i hovorený jazyk Velké množstvo termínov z ekonomik y, práva, vedy a techniky Urcený všetkým vážnym záujemcom o cudzí jazyk od študentov až po učitelov a prekladateľov.
Viac info

Vydavateľstvo: Lingea