Vivat, Alžbeta Bátoriová

15.11 

Majstrovským spojením historických faktov a hlbokej znalosti vtedajších pomerov sa autorovi podarilo vytvoriť autentický obraz pohnutej doby na pozadí tridsaťročnej vojny, tureckej expanzie a vrcholiaceho konfliktu medzi katolicizmom a protestantizmo m.
Viac info

Vydavateľstvo: Ikar