Výučba v teréne z geodézie

12.44 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

Skriptá zahŕňajú problematiku zvládnutia prístrojovej meračskej techniky, geodetických metód priestorového zberu údajov pre potreby budovania podrobného polohového bodového poľa, podrobného výškového bodového poľa, geodetických bodov a vyhotovenie účelovej mapy.
Viac info

Vydavateľstvo: STU