Vývin mozgu a jeho poruchy

14.25 

Vrodené chyby mozgu a miechy, Detská mozgová obrna, Rečový vývin a jeho poruchy, ADHD, Autizmus, Mentálna retardácia, Epilepsia.
Viac info

Vydavateľstvo: Osveta