Vzťah slova a obrazu v slovenskom vizuálnom umení

16.15 Predložená publikácia podporená grantom Ministerstva kultúry sa venuje problému vzťahu slova a obrazu v slovenskom vizuálnom umení s dôrazom na umenie 60. a 70. rokov 20. storočia, pričom uhol pohľadu na danú problematiku je rozšírený aj o filozoficko-estetický aspekt, vďaka ktorému text nadobúda širšie kontexty. Text je rozdelený do nasledovných okruhov: Ut pictura poesis, Kaligrafia – ručne maľované písmená, Experimentálna poézia a jej podoby vo vizuálnom umení, Intertextovosť – nový spôsob výstavby umeleckého textu, Mapa – spojenie vizuálnej reprezentácie a jazykovej referencie.
Viac info

Vydavateľstvo: Ihringová Katarína