YES! Angličtina – maturita – jazyková úroveň C1 + CD

18.48 Kompletná príprava na maturitu z angličtiny, jazyková úroveň C1: – maturitné témy spracované na jazykovej úrovni C1 – množstvo slovnej zásoby, vrátane „ťažších“ konverzačných fráz a frázových slovies – nácvik čítania, počúvania, písania a hovorenia na jazykovej úrovni C1 – modelové maturitné testy C1
Viac info

Vydavateľstvo: Enigma