Z doznelých tisícročí

12.35 

Písomné zvitky, kamene i črepy z vykopávok zaniknutých kultúr, miest a ríš síce svedčia o zaviatych dobách ľudských dejín, ale majú obmedzenú schopnosť výpovede. Nemôžeme z nich spoznať pôsobenie mocných božských síl, ktoré kedysi sformovali toto stvorenie a pripravili v ňom ľuďom pozemský domov, kde majú dozrievať a pôsobiť ku cti Božej. Kniha Z doznelých tisícročí nám približuje pravý život v pôsobení zákonov stvorenia. Umožňuje pochopiť, ako spolu v živote ľudstva súvisia príčiny a nás ledky. Pred naším zrakom ožijú udalosti z Mojžišovej doby, keď na zemi prvý raz zakotvilo Svetlo v postave Abd-ru-shina počas jeho prvého pozemského života, a z Ježišovej doby, keď sa Svetlo zrodilo na zemi v Synovi Božom Ježišovi. Z pravdivého vykr eslenia týchto historických udalostí pochopíme vzájomné súvislosti medzi nimi a pri čítaní znovu prežijeme, akým spôsobom Boh viedol národy. Celá kniha je oslobodená od dogiem, zakladá sa aj na iných než dochovaných správach, ktoré sú nedostatočné, p ričom však nespočíva na fantazijných predstavách. Kniha nechce opakovať, ako prebiehalo známe vonkajšie dianie, ale prispieť k pochopeniu širokých duchovných súvislostí medzi jednotlivými udalosťami. Dopomáha k tomu prostý, jasný jazyk knihy. Ak spoz náme nadčasové hodnoty, ktoré sú v nej uložené, nájdeme aj kľúč k pochopeniu problémov a nepoznaných súvislostí minulej i dnešnej doby. V tom spočíva hlboký zmysel opisov obsiahnutých v tejto knihe.Kniha obsahuje životopisy: – Mojžiš – Život Abd-ru- shina na Zemi – Abd-ru-shinov náhrobný kameň hovorí – Vyobrazenie náhrobného kameňa – Mária – Život Ježiša na Zemi
Viac info

Vydavateľstvo: Efezus