Živočíšna výroba

17.07 

Učebnica môže byť využitá pri modernizácii a skvalitnení vzdelávania v poľnohospodárskej praxi, pri tvorbe koncepcií a projektov poľnohospodárskeho zamerania, realizácii praktického chovu a šľachtenia hospodárskych zvierat na úrovni podniku, na produkciu živočíšnych produktov, ako aj plemenárskych pracovníkov, chovateľských zväzov a podobne.
Viac info

Vydavateľstvo: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre