Život mezi životy

11.97 


Kategórie: ,
Vydavateľstvo:

Autor popisuje hlboký hypnotický tranz, v ktorom dochádza ku spomienkam na existenciu mimo tohto nášho pozemského života. Tiež popisuje a objasňuje metódu, s pomocou ktorej sa dá takýto tranz navodiť. Pre jasnú predstavu text obsahuje pozoruhodné ukážky “regresov” Newtonových klientov, plné fascinujúcich výpovedí o stave duše medzi jednotlivými pozemskými životmi. Dielo amerického psychológa a hypnoterapeuta Michaela Newtona je ojedinelé svojho druhu. Prináša neuveriteľne podrobné, systematicky utriedené a inteligentne komentované informácie o duchovnom svete, o zákonitostiach, ktoré riadia a formujú naše životy, o tom, čo sa deje po smrti a pred narodením. Takýto ucelený, podrobný a pritom príťažlivo, jasne a ľahko opísaný model života, smrti, stvorenia a zmyslu života zatiaľ nemá v literatúre obdobu. M. Newtonovi sa počas dlhoročnej praxe postupne začalo dariť zdokonalenou a čoraz hlbšou metódou regresu dostať niektorých svojich klientov do stavov nie len bezprostredne po smrti, ale aj pred narodením, prípadne do období mimo života v tele, a tiež do mnohých minulých životov. Postupne sa začal sústreďovať na získavanie vzájomne sa dopĺňajúcich informácií na rôzne ucelené témy. To, čo počul, sa začalo zlievať do jednotného, ohromujúceho obrazu. Nesmierne pozoruhodné na týchto regresívnych zážitkoch a výpovediach totiž bolo, že sa v mnohých bodoch i detailoch zhodovali. Na základe dlhoročného štúdia tisícok prípadov tak vznikol akýsi objektívny popis duchovnej reality, ktorá stojí v pozadí ľudskej existencie a nášho bežného života. Jedná sa o mimoriadne kvalitné dielo zamerané na naše nesmrteľné bytie.
Viac info

Vydavateľstvo: Eugenika