Zopakuj si slovenčinu (materiál pre učiteľa + CD)

46.55 

Zbierka testov pre učiteľa na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. – 9. ročník základnej školy na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry. Súčasťou balenia je aj priložené CD s testami v elektronickej podobe. Ide o jedinečnú a všestrannú publikáciu určenú pre učiteľov na základných školách. Prináša zmiešané testy, ktoré umožňujú overiť si znalosti žiakov z učiva jednotlivých ročníkov základnej školy. Publikácia Zopakuj si slovenčinu materiál pre učiteľa je: *kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry, *odborne zostavená zbierka testov, ktorá učiteľom ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva zo SJL, *v jednej publikácii nájdu učitelia profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov zo SJL. Testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP. Publikácia Zopakuj si slovenčinu materiál pre učiteľa je určený na: *overenie úrovne poznatkov zo SJL získaných v 5. – 9. ročníku ZŠ, *precvičenie čítania s porozumením, *zdokonalenie pravopisných schopností, *zdokonalenie čitateľskej gramotnosti (vyhľadanie a interpretácia informácií a poznatkov), *rozvíjanie komunikačnej gramotnosti v písanej forme. V zošite sú použité typy úloh: *s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D, *s krátkou odpoveďou.
Viac info

Vydavateľstvo: Raabe