Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník – 55000 hesiel -2. vydanie

13.29 

Najmodernejší typ slovníka, ktorý je určený začiatočníkom aj náročnejším používateľom. Obsahuje bohatú slovnú zásobu bežnej spoločenskej komunikácie a mnoho termínov z rôznych vedných odborov. Slovník je v závere obohatený o obrazovú prílohu `What is what` a konverzáciu z oblasti cestovného ruchu.
Viac info

Vydavateľstvo: Mikula