Umenie

Zobrazujú sa výsledky 1–16 z 427

Umenie, také ako ho tvoríme a vnímame, je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše. Ide o jednu z foriem osvojovania si sveta jedincom. Prostredníctvom umenia sa jedinec realizuje v oblasti módy, sochárstva, architektúry, malieb a mnoho ďalšieho. Umenie v skratke pokrýva každú oblasť nášho života, je na každom mieste kam sa pozrieme a zasahuje do každého kúta sveta.

To, čo umenie charakterizuje je jeho rôznorodosť, ktorá sa líši a rozvíja od kultúry ku kultúre a od človeka k človeku. Nie je nič krajšie, ako keď dá jedinec priestor svojej kreatívnej duši a bez obmedzení sa začne naplno realizovať v jednej z oblastí umenia. Aby sme však tieto kreatívne duše neustále rozvíjali, je potrebné, aby sme sa v umení neustále vzdelávali.

Na tento účel vám ponúkame knihy od známych umelcov, alebo knihy ilustrujúce chronicky známe stavby, prevedieme vás nemenej dôležitou históriou, ktorá vám pomôže pochopiť moderné výtvarné umenie a pomôžeme vám odhaliť tajomstvá fotografie. Vyhľadajte si na našom webe knihu o umení, ktoré fascinuje práve vás a nechajte