Daj si čas II. – Z histórie spoločnosti

9.98 

POZNÁTE Z TELEVÍZNEHO VYSIELANIA! Jedinečný titul na rozvoj a zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti na 2. stupni ZŠ, ktorého predlohou je zábavno-súťažná relácia RTVS pre deti DAJ SI ČAS. Vychádza ako druhý diel v rámci série DAJ SI ČAS. Prvý diel Daj si čas z histórie vedy a kultúry vyšiel v apríli 2018. Populárno-náučný zábavník s historickou tematikou, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy. Naučí vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textov a pod. A to všetko vďaka pútavému, hravému obsahu a dizajnu. Doplnkový učebný materiál určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ, využiteľný na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj dejepisu, geografie, výtvarnej výchovy, matematiky, občianskej náuky a etickej výchovy. Ideálny na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. DAJ SI ČAS sú 4 brožúry. Obsah brožúr DAJ SI ČAS tvorí 54 tém, ktoré sú rozdelené do 4 tematických okruhov: Z histórie vedy a kultúry Z histórie spoločnosti Z histórie kontinentov I. (Afrika, Antarktída/Arktída, Ázia, Austrália) Z histórie kontinentov II. (Európa, Južná a Severná Amerika)
Viac info

Vydavateľstvo: Raabe