Dreviny Arboréta Mlyňany SAV

14.25 

Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied, ktorého najstaršia časť – Ambrózyho vždyzelený park – oslávil v roku 2012 už 120. výročie svojho založenia, je na Slovensku jedinou botanickou inštitúciou, ktorej náplňou je zhromažďovanie a štúdium cudzokrajných drevín. Na úspešne zrealizovaný projekt jeho zakladateľa Štefana Ambrózy-Migazziho, ktorého túžbou bolo vybudovať vždyzelený park (Semper Vireo) na úpätí Karpát, nadviazali po roku 1953 pracovníci Slovenskej akadémie vied a vybudovali tu rozsiahle zbierky cudzokrajných drevín na nových plochách. Vytvorilo sa estetické parkové prostredie, v ktorom sa uplatnili cudzokrajné dreviny na fytogeografickom princípe, t.j. dreviny sa vysádzali spoločne v skupinách, v akých sa vyskytujú v ekosystémoch ich prirodzených stanovíšť. Predkladaný prehľad pestovaných drevín – ich rodov, druhov, infrašpecifických taxónov a kultivarov je vlastne inventúrnym zoznamom živých zbierok drevín rastúcich v takmer 67 ha parkovom objekte Arboréta Mlyňany SAV v roku 2012. Veríme, že tento zoznam stromov, krov, polokrov a lián, pôvodom najmä z oblastí Eurázie a Severnej Ameriky, spolu s obrazovou prílohou nájde svoje uplatnenie ako cenná študijná pomôcka pre vedeckých pracovníkov, pedagógov, študentov botaniky, študentov záhradníctva a profesionálnych či amatérskych záhradníkov. Text titulu je v slovenskom aj anglickom jazyku. / This text is in Slovak an English language.
Viac info

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV