Duševná dimenzia jogy

17.01 Holubica – kapotásana V tomto pokročilom cviku sa spájajú dve veľké dimenzie pohybu: horizontálny, kĺzavý pohyb klesajúci k zemi a vertikálna, k nebu alebo kozmu stúpajúca dynamika. Z obsahu Utváranie života na základe obsahu – anáhata čakra Rozvoj cítenia šírky – manipúra čakra Otvorenosť prostredníctvom rozvoja predstáv , odpútanie a nový začiatok – višuddha čakra Voda a zhromažďujúci sa pohyb – svádhisthána čakra Rozvoj sily vedomia nezávislej od projekcií – adžňá čakra Pod porenie pratvorivej sily a rozvoj slobodne použiteľnej rozhodnosti – múládhára čakra Rozvoj úplnej slobody od tela – sahasrára čakra
Viac info

Vydavateľstvo: Citadella