Ekosociálne prístupy v sociálnej práci

12.35 

Cieľom sociálnej práce z hľadiska ekologickej perspektívy je podporovať rast, rozvoj, posilňovať adaptívne kapacity ľudí, odstraňovať bariéry v prostredí, zlepšovať schopnosť prostredia odpovedať na potreby ľudí. Aj z týchto dôvodov vnímam dielo Ekosociálne prístupy v sociálnej práci ako dielo pre oblasť sociálnej práce nanajvýš prínosné. Sama chápem ekologické teórie pre sociálnu prácu ako najvýchodiskovejšie, už len preto, že sa pozerajú na človeka – klienta ako súčasť istého prostredia či siete vzťahov, ktoré ho podporujú alebo aj nie, v socializácii počas celého života. Predložené dielo vnímam ako dielo komplexné vo vzťahu k definovaniu hraníc ekologických teórií a ich vzťahu k sociálnej práci, čo samozrejme vítam aj vzhľadom k tomu, že tejto problematike sa v našom prostredí veľa autorov nevenuje.
Viac info

Vydavateľstvo: Oliva