Felix a princeznin prsteň

11.02 

„Niet lepšieho sprievodcu po hrade ako kocúr. Tu sa vsunie, tam sa poobšmieta, tam povyskočí, dostane sa všade. A máte šťastie, že je váš sprievodca veľmi zvedavý. Chce sa dozvedieť, prečo je hrad dnes hore nohami. Zdá sa, že sa všetko pripravuje na výnimočnú slávnosť.“ “There is no better castle guide than the tomcat. Here he sneaks through, there he hangs out and jumps up. Basically, he can get everywhere. And you are lucky, your guide is very curious. He wants to find out why the castle seems upside down today. It looks like everything is getting ready for some special celebration.” Milan Kolcun (sprievodca a spisovateľ/Tourist Guide and Writer) „Prostredníctvom kocúra Felixa sa najmenší čitateľ prenesie do historického obdobia na začiatok 17. storočia a zaujímavým spôsobom spoznáva Oravský hrad a jeho históriu. Vďaka nádherným ilustráciám uvidí hradnú kuchyňu, Thurzov palác, Mučiareň, Rytiersku sálu, vojenský priestor Citadelu… V rozprávke vystupujú skutočné historické postavy, ktoré bývali na Oravskom hrade, ktorý je nielen dominantou Oravy, ale aj Slovenska. Kocúr Felix spoznal život v stredovekom hrade a tiež aj časť histórie našej krajiny.“ “Felix the Tomcat takes the youngest readers on a journey to the historical period at the beginning of the 17th Century so they can learn about Orava Castle and its history in an interesting way. Thanks to beautiful illustrations they can see the kitchen, Thurzo’s Palace, the Torture Chamber, the Knights‘ Room, the protective Citadel, etc. The fairytale features authentic characters who used to live at Orava Castle, which is a dominating feature of Orava Region as well as the whole of Slovakia. Felix experienced life at a medieval castle and also a part of the history of our country.” PaedDr. Mária Jagnešáková (riaditeľka/Director, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne)
Viac info

Vydavateľstvo: Class s.r.o.