Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii

33.25 

Publikácia prináša komplexné spracovanie problematiky finančného práva. Obsahovo je rozdelená do troch častí. Prvá časť je venovaná všeobecným otázkam finančného práva na Slovensku a rozoberá finančno-právne vzťahy a finančno-právne normy a ich organizáciu a finančnú kontrolu. Druhá – osobitná časť prináša rozbor rozpočtového, colného, menového a devízového práva na Slovensku, venuje sa právnej regulácii finančného trhu a hospodáreniu organizácií a inštitúcií. Posledná tretia časť sa zameriava na finančné právo Európskej únie, na jeho podstatu a predmet, inštitúcie a orgány, rozoberá, rozpočtové, devízové a menové právo EÚ, ale aj fondové hospodárstvo, či finančnú pomoc.
Viac info

Vydavateľstvo: Eurokódex