Geriatria

52.25 

Publikácia je určená geriatrom, internistom, ale aj lekárom iných medicínskych odborov, ktorí sa starajú o geriatrického pacienta.
Viac info

Vydavateľstvo: Herba